Vinnueftirlitið - Slysaskrá


Upplýsingar úr Slysaskrá Vinnueftirlitsins


Slysaskrá Vinnueftirlitsins

Staðtölur slysa

Slysaskrá Vinnueftirlitsins er haldinn samkvæmt lögum nr 46 / 1980.  Hún tekur til vinnuslysa sem tilkynnt hafa verið Vinnueftirlitinu samkvæmt þeim lögum. Þar er um að ræða vinnuslys á landi, sem valda fjarvist sem nemur degi til viðbótar við slysdag eða eru í eðli sínu alvarleg.  Skráin inniheldur upplýsingar um banaslys við vinnu í landi frá 1961 að telja til dagsins í dag og síðan slys sem hafa verið tilkynnt Vinnueftirlitinu frá 1984 að telja.

 

Markmið með því að  skráin sé höfð aðgengileg á vef Vinnueftirlitsins er að auðvelda fyrirtækjum, starfsmönnum, stofnunum nemum og fræðimönnum notkun þessara gagna hvort sem er við gerð áhættumats, til viðmiðs, eða til sérhæfðra verkefna sem unnin eru á vegum stofnana eða einstaklinga. Von Vinnueftirlitsins með þessu er að tryggja að upplýsingar um vinnuslys séu aðgengilegar og þannig tryggja betur möguleika allra á vinnumarkaði sem og annarra til að taka þátt í baráttu okkar fyrir bættu og slysalausu vinnuumhverfi.

 

Mikilvægt er við notkun skrárinnar að skilgreina hvað á að skoða til að auðvelda og hraða úrvinnslu.

Dagsetning slyss:Gefur möguleika á að skoða ákveðið árabil, eða mánaðatímabil. Ljóst er að þröskuldur til að tilkynna vinnuslys hefur eitthvað breyst í áranna rás og getur því verið skynsamlegt að takmarka tímabilið t.d. miðað við síðustu 5 ár, 10 ár eða önnur tímabil sem hentar því verkefni sem verið er að vinna að.

Kyn karlar,konur

Aldur er í flokkabreytum, fram til 18 ára, 19 til 24 og síðan í fimm ára bilum til 79 ára og síðan 80 +

Atvinnugreinar eru flokkaðar eftir yfiratvinnugreinum.

Slys eru flokkuð sem vinnuslys, slys á borgurum sem eru þá slys á almenningi á vinnusvæðum eða á stöðum sem Vinnueftirlitið hefur eftirlit með. Þá eru nokkur slys sem varða aðila á leið úr og í vinnu. Hér er öllu jöfnu mikilvægt að velja liðinn vinnuslys.

Staða vísar til hvaða stöðu hinn slasaði gegndi.

Tegund vinnu, vísar til hvaða vinnutímafyrirkomulag var hjá hinum slasaða.

Orsakavaldur, vísar til hvaða búnaður eða þáttur var ráðandi orsök slyss, hér þarf að athuga menn voru ekki skráðir orsakavaldar fyrr en frá lok árs 2003 að telja.

Aðstæður vísar til þess við hvaða verk eða vinnu hinn slasaði var að glíma þegar að slysinu kom. Umönnum manna kemur ekki inn sem aðstæður fyrr en frá lok árs 2003 að telja

Orsök áverka vísar til þess hvað gerðist t.d. fall eða högg sem framkallaði áverkann.

Líkamshluti vísar til hvaða svæði líkamans varð fyrir áverkum. Meiri hluti líkamans kemur ekki inn í skránna fyrr en eftir 2003.

Tegund áverka vísar til tegunda meiðsla, brot eða blæðing o.s.frv. Hér er ekki um læknisfræðilega greiningu að ræða, heldur niðurstöðu athugunar eða eftirgrennslunar þess sem tilkynnti.

Afleiðing vísar til afleiðinga m.t.t. fjarveru frá vinnu og einnig banaslysa

 

Í skránni kemur fyrir allvíða að gögn vantar eða upplýsingar séu óvissar, og er það tekið fram sérlega í úrvinnslutöflum.

 

Hægt er að skilgreina hverja ofan greindra breytna á x- ás og tvinna hana síðan sama við aðrar af ofangreindum breytum á y-ás. Hægt er að vera með fleiri en eina x eða y ás breytu en það er öllu jöfnu ekki hentugt nema hvað varðar t.d. kyn.

 

Tafla sem þannig kemur út má síðan færa yfir í töflureikni með einum hnapp neðst á síðunni.

 

Ef upp kemur “Server Error in '/SlysaskraningPublic' Application” eða einhver önnur villa þá vinsamlega hafið samband og segið frá í hvaða aðgerð þið voruð, bendum á að ábendingasíðan okkar hentar mjög vel til að skilja eftir skilaboð. Einnig má nota netfangið forritun hjá ver.is vegna villuboða.


Vinnueftirlitið | Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík | sími: 550 4600 | fax: 550 4610 | vinnueftirlit@ver.is | © 2005 - 2023